Odborná způsobilost

MUDr. Roman Bartoš

Strukturovaný průběh lékařské praxe

 • 1993 – Promoce LF UK Plzeň v oboru všeobecné lékařství
 • 1993 – 1995 :  Ortopedické oddělení Strakonice
 • 1995 – 2003 : Ortopedicko – traumatologické oddělení Příbram
 • 2003 – dosud :  Ortopedicko – traumatologické odd. Mladá Boleslav
 • 2004 – dosud : Ortopedická ambulance, RHG, s.r.o., Roztoky u Prahy

Dosažené vzdělání:

 • 1997 – Atestace I. stupně z oboru ortopedie
 • 2004 – Atestace II. stupně z oboru ortopedie
 • 2004 – Licence ČLK k výkonu samostatné lékařské praxe v oboru ortopedie
 • 2006 – Licence ČLK k výkonu primáře a školícího lékaře v oboru ortopedie

Kurzy a stáže:

 • 1996 – Sonografický kurz k diagnóze a taktice léčby dětského kyčelního kloubu, FN Bulovka
 • 1997 – Základní kurz artroskopie, úrazová nemocnice Brno
 • 1999 – Kurz v manuální medicíně část I. A, I.B , IPVZ Praha, doc. Rychlíková
 • 2002 – Kurz artroskopické operativy kolenního a hlezenního kloubu ,FN Bulovka
 • 2003 –  Kurz v artroskopii a aloplastice kolenního kloubu, FN Plzeň
 • 2005 – Kurz artroskopických operací ramenního kloubu, 3. LF UK Praha
 • 2006 – Shoulder course, Villach,Rakousko
 • 2006 – Shoulder Course, Annecy,Francie
 • 2007 – Shoulder Course, Villach,Rakousko
 • 2008 – Shoulder Course, Nice, Francie
 • 2009 – Shoulder Course, Val d´Isere, Francie
 • 2010 – Kurz Atroskopie kyčelního kloubu, ArthroLab, Mnichov, se získáním certifikátu o způsobilosti provádět artrokopické operace kyčelního kloubu.
 • 2011 – Kurz Open wedge osteotomie proximální tibie pomocí implantátu iBalance, ArthroLab, Mnichov, se získáním certifikátu o způsobilosti provádět tyto operace.
 • 2012 – Shoulder Course, Nice, Francie
 • 2015 – Arthrex Knee and Shoulder Master Course gr II.  Arthro Lab, Mnichov,prosinec 2015
 • 2016 – Berlin Shoulder Course, duben 2016
 • 2016 – Kurz Vyšetřovací technika ramenního kloubu pomocí ultrazvuku, Berlín, duben 2016
 • 2016 – Arthrex Knee Master Course gr. III, Arthro lab, Mnichov, květen 2016
 • 2016 – Nice Shoulder Course, Nice, Francie, červen 2016
 • 2016 – Shoulder symposium, Vídeň, Rakousko, září 2016
 • 2017 – Current Trends in Knee Surgery, Basingstoke, Velká Británie, leden 2017
 • 2018 – Shoulder arthroplasty course, Betlach, Švýcarsko, únor 2018
 • 2018 –  Berlin Shoulder Course, duben 2018
 • 2019 – ArthroLab Course, únor 2019, Naples, Florida, U.S.A.
 • 2021 – Berlin Shoulder Course, webinář, leden 2021
Arthrex Lab Course 2019, Naples, Florida

Přednášková činnost:

 • 2004 – Artrodéza kolenního kloubu při infekčních komplikacích po TEP kolene
 • Národní ortopedický kongres Praha
 • 2008 –  Falešně pozitivní nález MRSA při  náhradě předního zkříženého vazu kadaverózním štěpem.
 • Národní ortopedický kongres,Plzeň
 • 2009 – Knotless Anchors in RC repair
 • Sympózium Mitek Shoulder Institute, České Budějovice
 • 2009 – Use  of PushLock Anchors in the Arthroscopic Reconstructive Surgery of the Shoulder
 • Kongres Slovenské společnosti pro artoskopii, Bratislava
 • 2009 – Artroskopické ošetření poranění  akromioklavikulárního kloubu pomocí systému TightRope
 • Kongres Ortopedické kliniky Bulovka
 • 2010 – ARTROSKOPICKÉ OŠETŘENÍ AKUTNÍ AKROMIOKLAVIKULÁRNÍ LUXACE POMOCÍ IMPLANTÁTU TIGHTROPE.ZKUŠENOSTI PO 1 ROCE
 • Kongres České společnosti pro artroskopii, Brno
 • 2011 – Hip arthroscopy. How to alive the beginnings
 • Krajský traumatologický seminář, Ústí nad Labem
 • 2011 – Rekonstrukce inveterované symptomatické akromioklavikulární luxace pomocí implantátu GraftRope®
 • Kongres Ortopedické kliniky Bulovka, Praha
 • 2012 – Arthroscopic Stabilisation of Acute Acromioclavicular Joint Dislocation Using the AC TightRope System
 • CEOC congress, Portorož, Slovinsko
 • 2012 – Vědecký sekretář sympózia Akromioklavikulární luxace, moderní trendy léčby, 15.6.2012, Mladá Boleslav.
 • 2012 – Úskalí učební křivky při ASK ošetření kyčelního kloubu, Sympózium Artroskopie kyčelního kloubu, FN Plzeň
 • 2012 – Použití dlahy iBalance při vysoké valgizační open wedge osteotomii tibie, XV. Vánoční ortopedické sympózium, Teplice pod záštitou FN Motol, Praha
 • 2013 – Vedoucí lektor workshopu fy Arthrex – iBalance, operační technika
 • 2013 – Rizika a komplikace časné zátěže u vysoké open wedge valgizační osteotomie tibie dlahou iBalance, XVI. Vánoční ortopedické sympózium, Teplice pod záštitou FN Motol, Praha
 • 2013 – Spoluorganizátor a lektor výukového semináře Současné trendy artroskopického ošetření ramenního kloubu.  Arthro Lab Mnichov, 17.12.2013.
 • 2014 – Vedoucí lektor výukového semináře Současné trendy rekonstrukčních operací ramenního a kolenního kloubu.Arthro Lab Mnichov, březen 2014.
 • 2014 – Současný pohled na artroskopickou stabilizaci akutní AC luxace. Moravské dny ortopedie a traumatologie, Olomouc, březen 2014.
 • 2014 – All inside Graft Link, náhrada předního zkříženého vazu – VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopi, Olomouc. říjen 2014
 • 2015 – Současné možnosti řešení zastaralé akromioklavikulární luxace, Soušasné trendy ošetření poranění posterolaterálního komplexu kolenního kloubu. New Trends in Arthroscopy, Přerov, říjen 2015
 • 2016 – Internal Bracing in Reconstruction of Anterior Talofibular Ligament, 6. Česko-saské dny, Ústí bad Labem, říjen 2016
 • 2016 – Artroskopická suprakaspulární rekonstrukce ramenního kloubu, kongres SSTA (Společnost pro sportovní traumatologii a artroskopii), Praha, říjen, 2016
 • 2016 – Extrakortikální tibiální fixace při „all inside“ náhradě zadního zkříženého vazu, kongres SSTA (Společnost pro sportovní traumatologii a artroskopii), Praha, říjen, 2016
 • 2016 – Nemetalické implantáty při otevřené osteotomii proximální tibie, Sympózium osteotomie kolenního kloubu, Praha ÚVN Střešovice, říjen 2016
 • 2018 – Diagnostika a taktika ošetření kombinovaných lézí caput longum m. biceps brachii  a m. subscapularis, kongres SSTA (Společnost pro sportovní traumatologii a artroskopii), Plzeň, říjen, 2018
 • 2019 –  iBalance HTO, DFO, Arthrex sympózium – osteotómia v oblasti kolena, košice, únor 2019
 • 2019 – iBalance UKA, jeden z lektorů kurzu, Arthrex Lab Course, Naples, Florida, USA
 • 2019 – ASK stabilizace ramene v ONMB, DFO v ONMB, Suprakapsulární rekonstrukce ramene, 2. středočeské ortopedické sympózium, Mladá Boleslav, duben 2019
 • 2019 – HTO + ACL recontruction, 9. artroskopické sympózium, České Budějovice , duben 2019.
 • 2019 – Unikompartmální náhrada kolenního kloubu, iBalance UKA – operační technika, Národní ortopedický kongres, Praha, květen 2019
 • 2019 – Internal Bracing in Reconstruction of Anterior Talofibular Ligament, kongres Slovenskej ortopedickej spoločnosti, Poprad, Slovensko, říjen 2019
 • 2020 – Artroskopické ošetření AC luxace, 11. Klinicko – anatomické sympózium, 1.LFUK, Praha, únor 2020.

Členství v odborných společnostech

 • AGA (Die Deutschsprachige Arbeitsgemeinschaft für Arthroskopie)
 • ESSKA (European Society for Sports Traumatology, Knee-surgery and Arthroscopy)
 • SSTA – Společnost pro sportovní traumatologii a artroskopii ČLS JEP
 • ČSOT- Česká společnost pro ortopedii a traumatologii pohybového aparátu

Přesunout se na začátek