Ortopedické operace

Ortopedicko – traumatologické odd. Oblastní nemocnice a.s., Mladá Boleslav

Jedná se o moderní oddělení s třílůžkovými pokoji a dvěma jednolůžkovými nadstandardy. Veškeré operační výkony jsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Na tomto pracovišti provádíme zejména tyto operační výkony:

Náhrady kyčelního, kolenního, ramenního a unikompartmální náhradu kolenního kloubu.

Artroskopické operace

Artroskopické operace kolenního, a ramenního kloubu, včetně rekonstrukčních operací, jako je náhrada předního a zadního zkříženého vazu, postranních kolenních vazů, ošetření defektů kloubní chrupavky a  menisků, stabilizace vrozených a poúrazových nestabilit ramenního kloubu nebo rekonstrukce ruptur rotátorové manžety ramene včetně suprakapsulární rekonstrukce pomocí umělého štěpu. U artroskopických operací používáme k fixaci v převážné většině vstřebatelný materiál. Dále provádíme artroskopické odstranění ostruhy patní kosti a v indikovaných případech artroskopickou stabilizaci poranění akromioklavikulárního kloubu. Pracoviště je vybaveno moderními operačními přístroji a nástroji firmy Arthrex. Podrobnější informace najdete v sekci Co vás zajímá

Ostatní ortopedické operace

Korekce osy kolene, tzv. osteotomie. Tento typ operace je při některých typech artrózy kolenního kloubu alternativou kloubní náhrady. Osteotomie v oblasti kolene provádíme a fixujeme dlahou Peek Power, Tomofix nebo speciální dlahou iBalance, která je tvořena z kompozitního materiálu PEEK a není třeba ji odstraňovat.  Podrobnější informace najdete v sekci Co vás zajímá

 

 

Podřipská nemocnice s poliklinikou, s.r.o., Roudnice nad Labem

Zde jsou prováděny prakticky pouze artroskopické operace ve stejném rozsahu, jako v Mladé Boleslavi. Veškeré operační výkony jsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Pracoviště je též vybaveno moderními operačními přístroji a nástroji firmy Arthrex. Podrobnější informace najdete v sekci Co vás zajímá

 

Přesunout se na začátek