Léčba tzv. krevní plazmou

V posledních týdnech byla v médiích prezentována léčba tzv. krevní plazmou. Vzhledem k četným dotazům pacientů, považuji za nutné tuto problematiku srozumitelným způsobem vysvětlit.

  1. Jednou ze součástí krve jsou krevní destičky. Krevní destičky obsahují chemické látky, společně nazývané růstové faktory. Tyto růstové faktory velmi příznivě působí na výživu a tvorbu tkání, kde je omezená výživa (chronicky namáhané šlachové a vazivové úpony) nebo tam, kde je omezena tvorba nových buněk k nahrazení poškozené tkáně (chrupavka).
  2. Aby bylo dosaženo dostatečné koncentrace léčebného efektu  růstových faktorů, je potřeba krevní destičky spolu s plazmou separovat v centrifůze od červených a bílých krvinek.Odstředěná plazma s růstovými faktory je pak injekčně aplikována do postiženého místa (šlachy, kloubu).
  3. Pro vyloučení nežádoucích účinků je používána tzv. autologní krevní plazma, tj plasma odstředěná z odebrané vlastní krve pacienta, kterému je aplikována zpět do postiženého místa.
  4. Aplikace růstových faktorů v plazmě má široký rozsah použití u bolestivých šlachových a vazivových úponů v oblasti ramene (chronické postižení tzv. rotátorové manžety) , lokte (tzv. tenisový loket), kyčle (bolesti třísel u sportovců), kolene (tzv. skokanské koleno), Achillovy šlachy. Jedinečnou výhodou této aplikace je použití tam, kde  není možné použít injekční aplikaci kortikoidů pro riziko přetržení šlachy nebo vazu a selhává jiná konzervativní terapie. V těchto indikacích v naprosté většině případů stačí jednorázová aplikace. Aplikace růstových faktorů v plazmě do kloubů při postižení chrupavek včetně artrózy je předmětem intenzivního výzkumu se slibnými výsledky. Zde je ale k dosažení léčebného efektu potřeba aplikace 4-6 dávek.
  5. I přes laboratorní důkaz a publikované klinické úspěchy s touto metodou, neexistuje v současné době komplexní vědecká studie na dostatečném počtu pacientů, která by definitivně vědecky potvrdila léčebný efekt této metody
  6. Pomocí přístroje ACP Double Syringe firmy Arthrex lze provádět aplikaci plazmatických růstových faktorů ambulantně. Tento přístroj zajišťuje podle posledních testů  nejvyšší koncentraci  růstových faktorů v jedné dávce. Pacientovi je po příchodu do ambulance odebráno 10 ml krve do dvouplášťové stříkačky, která zaručuje plnou sterilitu po dobu přípravy a aplikace.Tato stříkačka je vložena do centrifugy, kde je po dobu 5 minut odstředěna plazma s růstovými faktory. Po vyjmutí z centrifugy je oddělena ze stříkačky část obsahující pouze separovanou plazmu a ta je injekčně aplikována. Celková doba pobytu pacienta v ambulanci by neměla přesáhnout 30 minut.

Aplikace pomocí tohoto systému je k dispozici od 1.1.2010 v ortopedické ambulanci RHG s.r.o. Roztoky u Prahy. I přes některé zavádějící informace v médiích tento způsob aplikace krevní plazmy NENÍ hrazen zdravotní pojišťovnou.   Cena jedné dávky podle internetových stránek jiných zdravotnických zařízení je 200 Euro. V naší ambulanci je od 1.3.2010 cena za jednu aplikaci 4 000 Kč. Jakékoli případné dotazy a doplňující informace velmi rád poskytnu na bartosroman@seznam.cz nebo na roman.bartos@onmb.cz

Léčba tzv. krevní plazmou
Přesunout se na začátek