Operace pozastaveny

Od 19.10.2020 je zrušeny všechny plánované operace v Klaudiánově nemocnici Mladá Boleslav do odvolání. 

Všichni pacienti, kterých se toto opatření týká, budou o této situaci informováni.

Operace v nemocnici Roudnici nad Labem zatím zrušeny nejsou, ale situace se může velmi rychle změnit.

V případě  jakýchkoli změn vás budeme neprodleně informovat

Operace pozastaveny
Přesunout se na začátek