FAQ

Poslední poznatky o léčbě růstovými faktory získaných z krevní plazmy (PRP)

Ve dnech 1 – 4.6.2011 proběhl v Kodani kongres evropských národních ortopedických společností EFORT. Poměrně velký prostor zde byl věnován otázce léčby PRP. Z velmi početných prezentací, přednášek a diskuzí vyplynuly tyto závěry: Podávání PRP má nesporně velmi dobrý efekt při léčbě poranění a onemocnění šlach a svalů. Z dosažených poznatků vyplynula i doporučení ve způsobu […]

Poranění a náhrada předního zkříženého vazu kolene

Způsob ošetření poranění zkříženého vazu představuje v současné době velmi diskutované téma jak mezi laickou tak i odbornou vřejností. Vzhledem k jeho výskytu u mediálně známých sportovců patří mezi nejsledovanější operace v ortopedii. Navzdory široce známému problému jsou názory na léčbu dosud opředeny mnoha mýty a nadále přetrvávají kontroverze ohledně strategie léčby. V tomto článku […]

Léčba nestability ramenního kloubu

Nestabilní nebo volný ramenní kloub lze zhruba rozdělit na tři velké skupiny: 1) Nestabilita ramene vzniklá úrazem Do této skupiny patří všechny nestability ramene vzniklé úrazovým vykloubením ramene. Nejčastěji dochází k vykloubení ramene dopředu a dolů. Při vykloubení ramene dochází k odtržení chrupavčitého okraje kloubní jamky a přilehlých vazů kloubního pouzdra. Někdy může dojít i […]

Artroskopické operace

Pojem artroskopické operace zahrnuje operační postupy prováděné na kloubech nebo jejich blízkém okolí za pomoci optiky a speciálních nástrojů. Jedná se o operaci mini invazivní, kdy k přístupu k operovanému kloubu není zapotřebí rozsáhlého operačního přístupu. Tímto postupem dochází k významnému snížení bolestivosti a pooperačních komplikací, jako je infekce nebo ztuhlost kloubu. Většinou je potřeba […]

Přesunout se na začátek