Poslední poznatky o léčbě růstovými faktory získaných z krevní plazmy (PRP)

Ve dnech 1 – 4.6.2011 proběhl v Kodani kongres evropských národních ortopedických společností EFORT. Poměrně velký prostor zde byl věnován otázce léčby PRP. Z velmi početných prezentací, přednášek a diskuzí vyplynuly tyto závěry:

 1. Podávání PRP má nesporně velmi dobrý efekt při léčbě poranění a onemocnění šlach a svalů. Z dosažených poznatků vyplynula i doporučení ve způsobu a počtu aplikace dávek PRP u těchto onemocnění:
  1. Tenisový loket – Provedené studie prokazují roční ústup obtíží po aplikaci 1 – 2 dávek. Je prokázán výrazně větší léčebný efekt, než při standartními opichy kortikoidy. Úspěšnost byla potvrzena v 73% případů.
  2. Bolesti Achillovy šlachy – 1 studie potvrzuje efekt aplikace PRP v počtu 2 dávek za 18 měsíců pozorování.
  3. Úponové bolesti čéškového vazu (skokanské koleno) – 3 dávky PRP s ústupem obtíží po6 měsícíh sledování.
  4. Úponové bolesti vazů na spodní část patní kosti (ještě bez vzniku patní ostruhy). Po jedné aplikaci PRP došlo k ústupu obtíží v 77% případů.
  5. Sutura šlach rotátorové manžety ramene – Po 1 aplikaci PRP je prokázáno výrazné urychlení pooperační rekonvalescence v prvních 3 měsících po operaci. 4 ze 6 studií vykazují po aplikaci PRP snížení pooperační boelstivosti a urychlení hojení šlach rotátorové manžety.
  6. Natažení a částečné přetržení svalů – Je prokázáno až 50% urychlení hojení. Při natažení a malých rupturách se aplikuje 1 dávka. Při větších pak 2 – 3 dávky.
 2. Aplikace PRP při osteoartróze:
  Dosavadní studie ukazují větší účinnost než kyselina hyaluronová (např. Hyalgan, Suplasyn, Synovial, apod.). Z hodnocení pacientů vyplývá výrazný ústup obtíží v prvním půl roce po aplikaci PRP. Po 1 roce dochází ke zhoršení obtíží, které ale nedosahuje takové intenzity jako před samotnou aplikací PRP. Tyto poznatky jsou v souladu i s našimi zkušenostmi. Zároveň všichni zůčastnění velmi zdůrazňovali potřebu dalších objektivních studií ke zhodnocení efektu PRP při osteoartróze.
 3. Současné známé kontraindikace a omezení aplikace PRP:
  • poruchy srážlivosti krve (v rámci onemocnění krve nebo při užívání léků, např. Warfarin)
  • nádorové onemocnění
  • celková infekční onemocnění
  • PRP by se neměla podávat dříve než za 2 týdny po podávání kortikoidů (celkově nebo v podobě opichu). Je snížen efekt aplikace.
  • Pokud je plánována aplikace PRP, neměly by se 48 hodin před aplikací užívat nesteroidní antirevmatika (Ibalgin, Diclofenac, Surgam, Aulin, Melovis apod.). I tyto léky snižují účinnost aplikace.
Poslední poznatky o léčbě růstovými faktory získaných z krevní plazmy (PRP)
Přesunout se na začátek