Nové poznatky o účinnosti růstových faktorů získaných z krevní plazmy (PRP)

V letošním  listopadovém čísle renomovaného časopisu Arthroscopy byla publikována studie, která hodnotila účinnost krevní plazmy (PRP) oproti kyselině hyaluronové, která je obsažena ve všech komerčně vyráběných preparátech používaných pří léčbě artrózy (Synochrom, Hyalgan, Synovial, apod.). Celkem 15O pacientů s různým postiženým chrupavky kolene od rozvláknění chrupavky až po těžkou artrózu bylo rozděleno do dvou stejných skupin. Jedné z nich byla aplikována kyselina hyaluronová a druhé růstové faktory plazmy (PRP). Skupiny byly kontrolovány po 2 a 6 měsících. Výsledky studie ukázaly, že u pacientů, kde byla aplikována plazma (PRP) došlo k signifikantně většímu ústupu obtíží, než u druhé skupiny. Výraznější ústup obtíží vykazovali pacienti s menším postižením chrupavky a v mladším věku. U pacientů starších a s těžkým postižením chrupavky se výsledky  léčby oběma způsoby přibližovaly.

Nové poznatky o účinnosti růstových faktorů získaných z krevní plazmy (PRP)
Přesunout se na začátek